Túi nilon

Giảm giá!
1.000 50
3.000

TÚI NILON

In túi nilon

1.000

Túi zipperBrowse all

TÚI ZIPPER

Túi zipper cứng

TÚI ZIPPER

Túi zipper kẽm

3.000

Màng peBrowse all

Dây thít nhựa

Giảm giá!

DÂY RÚT NHỰA

Lạt nhựa 200mm

1.000 500
Giảm giá!

DÂY RÚT NHỰA

Dây thít 150mm

700 500
Giảm giá!

DÂY RÚT NHỰA

Dây rút 100m

600 400

Danh mục sản phẩm