Túi nilonBrowse All

SẢN PHẨM MỚI

Túi nilon sạch

Giảm giá!
3.000

Túi zipperBrowse all

SẢN PHẨM MỚI

Túi zipper đáy đứng

TÚI ZIPPER

In túi Zipper

TÚI ZIPPER

Túi zipper cứng

Màng peBrowse all

SẢN PHẨM MỚI

Màng PE Quấn Palet

Được xếp hạng 5.00 5 sao

Dây thít nhựa

DÂY RÚT NHỰA

Dây thit cáp điện

DÂY RÚT NHỰA

Dây rút nhựa anslock

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giảm giá!

DÂY RÚT NHỰA

Lạt nhựa 200mm

1.000 500
Giảm giá!

DÂY RÚT NHỰA

Dây thít 150mm

700 500
Giảm giá!

DÂY RÚT NHỰA

Dây rút 100m

600 400

DÂY RÚT NHỰA

Dây Lạt nhựa Anslock

300

Danh mục sản phẩm