TIN NHANH SẢN PHẨM
Home / Công ty cổ phần sản xuất thái hưng

Công ty cổ phần sản xuất thái hưng

[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”8px” margin=”15px”] [row style=”collapse” col_style=”dashed”] [col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px” align=”center”] [featured_box img=”11766″ img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

GIAO HÀNG

Phạm vi toàn quốc

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”] [featured_box img=”11766″ img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

HOTLINE

0377060999

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 15px 0px 15px”] [featured_box img=”11766″ img_width=”20″ pos=”left” margin=”px px px px”]

THANH TOÁN

Khi nhận hàng hóa

[/featured_box] [/col] [/row] [/section] [ux_banner_grid] [col_grid span=”9″ span__sm=”12″] [ux_slider] [ux_banner height=”300px” bg=”12147″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” link=”https://thaihungplastic.net/tui-zipper”] [text_box width=”80″ width__sm=”80″ position_x=”85″ position_y=”85″]

Công ty cổ phần sản xuất Thái Hưng

chuyên sản xuất túi zipper  túi hút chân không 

[/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”12176″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)” bg_pos=”64% 34%”] [text_box width=”54″ width__sm=”80″ position_x=”85″ position_y=”50″ text_align=”right”]

Chuyên sản xuất túi zipper màng ghép

Nhận sản xuất túi zipper theo yêu cầu

[/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”500px” bg=”443″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.06)”] [text_box width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Dây đai nhựa PP -PET

Dây đai nhựa pp in thương hiệu

[/text_box] [/ux_banner] [ux_image id=”12241″ image_size=”original” height=”252px”] [/ux_slider] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”2-3″] [ux_banner height=”160px” bg=”12029″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.13)” bg_pos=”53% 28%” hover=”zoom”] [text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”50″]

In túi nilon

Sale ends soon

[ux_countdown bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.17)” year=”2018″ month=”4″] [/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ height=”1-3″] [ux_banner height=”160px” bg=”446″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” bg_pos=”43% 48%” hover=”zoom”] [text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”50″]

SUMMER SALE

[/text_box] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [title style=”bold” text=”Túi nilon” link_text=”Browse All” link=”https://tuinilon.org/danh-muc/tui-nilon/”] [ux_products col_spacing=”normal” columns=”5″ slider_bullets=”true” cat=”43″ products=”6″] [title style=”bold” text=”Túi zipper” link_text=”Browse all” link=”https://tuinilon.org/danh-muc/tui-zipper/”] [ux_products columns=”5″ slider_bullets=”true” cat=”44″] [title style=”bold” text=”Màng pe” link_text=”Browse all” link=”https://tuinilon.org/danh-muc/mang-pe/”] [ux_products columns=”5″ slider_bullets=”true” cat=”46″] [gap height=”50px”] [ux_banner height=”212px” bg=”12031″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.08)” bg_pos=”53% 43%” parallax=”3″] [text_box width=”58″ width__sm=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

khuyến mại nhân dịp 30/4-1/5

[ux_countdown size=”154″ bg_color=”rgba(255, 255, 255, 0.23)” year=”2018″ month=”5″ day=”1″] [/text_box] [/ux_banner] [gap height=”44px”] [title style=”bold” text=”Dây thít nhựa” link=”https://tuinilon.org/danh-muc/day-rut-nhua/”] [ux_products columns=”5″ cat=”242″] [title style=”bold” text=”Danh mục sản phẩm”] [ux_product_categories style=”bounce” columns=”5″ image_height=”107%”]

CHUYÊN SẢN XUẤT & KINH DOANH TÚI ZIPPER ĐÁY ĐỨNG, TÚI HÚT CHÂN KHÔNG ( HÀN BA BIÊN), DÂY ĐAI NHỰA PP - KHÓA ĐAI - HOTLINE 0377060999 Bỏ qua