TIN NHANH SẢN PHẨM
Home / Màng PVC

Màng PVC

Màng PVC trắng trong dẻo độ dầy 0.2-3mm, khổ rộng 1.2-1.6m, dài 50-100m

Cuộn Màng PVC

CUỘN MÀNG PVC ( Công ty cổ phần sản xuất Thái Hưng) I. Sản phẩm cuộn màng PVC sản xuất phổ thông: 1- Màng PVC Dày 0.2mm, khổ 1600mm, dài 100m/cuộn 2- Màng PVC Dày 0.3mm, khổ 1600mm, dài 50m/cuộn 3- Màng PVC Dày 0.5mm, khổ 1400mm, dài 30-50m/cuộn 4- Màng PVC Dày 0.8mm, khổ 1400mm, dài 30-50m/cuộn 5- Màng ... Read More »